ΓΕΝΙΚΑ

«Άστο προς το παρόν και βλέπουμε»: Αυτή η κοινότυπη φράση εμπεριέχει την πρόθεση ενός ατόμου να παραμερίσει την ενασχόληση με ένα τρέχον θέμα που αναζητά προσοχή και να την μεταθέσει στο αόριστο μέλλον.

Τι είναι τραύμα; Τι υπήρξε τραύμα στο χθες; Τι λειτουργεί ως τραύμα στο σήμερα; Είναι εύκολο να ξεχάσουμε κάτι που μας προξένησε φόβο και πόνο, αποφεύγοντάς το; Κι αν καταφέρουμε και ξεγελάσουμε το νου, το σώμα συνηγορεί στη λήθη;

Ο λαβύρινθος αποτέλεσε στην Αρχαία Ελλάδα, σύμφωνα με το μύθο, ένα οικοδόμημα τόσο πολύπλοκο στην κατασκευή του, ώστε ένας επισκέπτης, μετά την είσοδο σε αυτόν, ήταν αδύνατο να βρει την έξοδο

Κάθε άτομο, μετά την ενηλικίωση, σημειώνει μία επαγγελματική διαδρομή που μπορεί να εκτείνεται από το σχολικό απολυτήριο, τις σπουδές ή κάποια μετεκπαίδευση.

Αυτό το παράδοξο δίλημμα αφορά σε ένα μέρος του ενήλικου πληθυσμού που είναι προβληματισμένο με τη σχέση του και δυσκολεύεται να πάρει μία θέση προς τη πλευρά του μαζί ή του χωριστά.

Το προσφιλές παραμύθι του Peter Pan αναφέρεται σε ένα αγόρι που ζει στη Χώρα του Ποτέ, το οποίο δεν μεγαλώνει, δηλαδή δεν γερνά και δεν ωριμάζει, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρόσωπα.

Ο όρος «κατά φαντασίαν ασθένεια», από το ομότιτλο γνωστό έργο του Μολιέρου, είναι ο πιο απλός και περιεκτικός τρόπος να περιγράψει κανείς την υποχονδρίαση. Τι σημαίνει, όμως, ο όρος αυτός;

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος "κρίση πανικού" χρησιμοποιείται ανοιχτά για να περιγράψει μία στιγμή έντασης ενός ανθρώπου κάτω από πιεστικές συνθήκες. Πώς ορίζεται, ωστόσο, η κρίση πανικού στην ψυχική υγεία;

Επικοινωνία: Μία έννοια που διέπει την κοινωνική πραγματικότητα, είτε ως όρος που βρίσκεται στο καθημερινό λεξιλόγιο είτε ως συνθήκη, απαραίτητη για την ύπαρξη οποιασδήποτε ανθρώπινης επαφής.

Είναι συχνό φαινόμενο στην εποχή μας ένας εκ των δύο συντρόφων να χρειάζεται να μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Τι γίνεται ωστόσο στην περίπτωση που υπάρχουν νεότερα μέλη στην οικογένεια;