Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τη δεοντολογία και την ηθική πρακτική του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας εν γένει, η τήρηση του απορρήτου αποτελεί ένα θεμελιώδη και αδιαπραγμάτευτο κανονισμό, ο οποίος αναιρείται μόνο σε περιπτώσεις κίνδυνου για τον επωφελούμενο, άλλα πρόσωπα ή ανήλικους.

Για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, στον παραπάνω κανονισμό έρχεται να προστεθεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης αφορούν στο ονοματεπώνυμο, στην ημερομηνία γέννησης, στη διεύθυνση κατοικίας, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον αριθμό τηλεφώνου και στις τρέχουσες συνθήκες ζωής (ιατρικά προβλήματα, επαγγελματική απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση). Κατά την ψυχοθεραπεία, οι πληροφορίες που μοιράζεται το άτομο αξιοποιούνται με στόχο τη διεύρυνση της κατανόησης και, τελικά, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Τόσο στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και όσο και στον ιστότοπο www.deanima.gr, το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων είναι ο ενδιαφερόμενος ενώ η ψυχολόγος λειτουργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την επιχείρησή της (Κανονισμός 2016/679 / Άρθρο 4).

Στον ιστότοπο www.deanima.gr

Με τη χρήση του ιστότοπου, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Κατά την επίσκεψη ενός χρήστη στον παρόντα ιστότοπο και κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος προς την ψυχολόγο. Η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας επικοινωνίας λειτουργεί ως συγκατάθεση για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε αυτή.

Τρόποι χρήσης προσωπικών δεδομένων

Φόρμα επικοινωνίας

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αναγραφεί στη φόρμα επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Για τη δυνατότητα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
• Για την απάντηση ή την αποσαφήνιση στο αίτημα ενός ενδιαφερόμενου
• Για τον ορισμό μίας συνάντησης διά ζώσης ή διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας skype

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org.

Google Analytics Cookies

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον παρόν ιστότοπο. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η ψυχολόγος μόνο έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός εξυπηρετούμενου και τα αξιοποιεί μόνο για τις υπηρεσίες που αφορούν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Καθώς ωστόσο η πλοήγηση στο διαδίκτυο δε θεωρείται απολύτως και ανεξαίρετα ασφαλής, η ίδια δεν δύναται να εγγυηθεί την ολοκληρωτική προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτύου (επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ζωντανή τηλεδιάσκεψη). Η χρήση τοίχων προστασίας και κρυπτογράφησης δεδομένων πραγματοποιείται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα παραβίασης.

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος www.deanima.gr περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν από ξένους φορείς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ψυχολόγος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των συνδέσμων.

Δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας και διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Ο εξυπηρετούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας – διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή συνόλου των προσωπικών δεδομένων.
Το προσωπικό αρχείο ενός ατόμου διαφυλάσσεται μέχρι και τρία χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με την ψυχολόγο και στη συνέχεια καταστρέφεται. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ίδιου, το αρχείο αυτό δύναται να καταστραφεί πριν το πέρας του παραπάνω διαστήματος.