Συχνές
Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήματα
σχετικά με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία

Ψυχοθεραπευτική συνεδρία ή ψυχοθεραπεία;

Όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που τον δυσκολεύει ένα επαρκές χρονικό διάστημα, συχνά σκέφτεται την πιθανότητα να επισκεφτεί έναν ειδικό. Η επιθυμία του μπορεί να αφορά σε μία μεμονωμένη επίσκεψη, σε μία σειρά από μερικές συναντήσεις ή στη συνειδητή έναρξη μίας θεραπευτικής διαδικασίας.

Οι τρεις παραπάνω θέσεις διαφέρουν σημαντικά η μία από την άλλη. Ένα κρίσιμο συμβάν, το οποίο μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κάποια αρνητικά συναισθήματα μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία, ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι κάποιο άτομο είναι αποφασισμένο να εμπλακεί σε μία μακρόχρονη διαδικασία. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία συνειδητοποιημένη απόφαση απέναντι στην αλλαγή.

Ανάλογα με την ετοιμότητα και τα αποθέματα, ένα άτομο μπορεί να επιλέξει τι χρειάζεται περισσότερο στο εδώ και τώρα.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική παρέμβαση όπου δύο μέρη, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας (θεραπευτής) και ένας ή περισσότεροι επωφελούμενοι (θεραπευόμενος/-οι) συμμετέχουν ενεργά σε ένα οριοθετημένο και ασφαλές πλαίσιο διαλόγου.

Η επαγγελματική συμπεριφορά ενός ειδικού αφορά στην τήρηση των ορίων, στην παροχή υπηρεσιών προς όφελος του θεραπευόμενου και στο σεβασμό της προσωπικότητάς του. Η τήρηση της δεοντολογίας δεν αποτελεί προαιρετική συμπεριφορά από πλευράς ειδικού αλλά απαραίτητη συνθήκη για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.

O θεραπευτής είναι ο ειδικός με βάση την επιστημονική κατάρτιση αλλά ο θεραπευόμενος είναι ο ειδικός της ζωής του και έχει εντός του τη λύση για το πρόβλημά του.

Για ποιους λόγους ένα άτομο αποφασίζει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία;

«Συχνά οι άνθρωποι αναζητούν ψυχοθεραπεία όταν η μοίρα τους ‘έριξε’ σε μία κατάσταση που δεν μπορούν να χειριστούν με τις συνηθισμένες τους άμυνες» (N.McWilliams).

Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος στην πορεία της ζωής του μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ένα ή περισσότερα θέματα του προκαλούν δυσφορία, την οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Ο κοινωνικός περίγυρος (συγγενείς, φίλοι) προσφέρει προσωρινή ανακούφιση. Η καθημερινή λειτουργικότητά του ατόμου πλήττεται σημαντικά και τα αισθήματα του άγχους, του φόβου, της λύπης ή του θυμού παραμένουν έντονα και ανθεκτικά στο χρόνο και στις λύσεις που επιχειρεί να δώσει το ίδιο.

Ένας άνθρωπος μπορεί να επισκεφτεί έναν ειδικό της ψυχικής υγείας επειδή αντιμετωπίζει κάποιο ‘εμπόδιο’, επειδή επιθυμεί να διερευνήσει ένα ζήτημα που το απασχολεί ή να αναζητήσει μία επιστημονική τοποθέτηση αναφορικά με μία πρόκληση που αντιμετωπίζει.

Ποια είναι τα οφέλη της ψυχοθεραπείας;

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, έχουν οφέλη όπως: ανακούφιση από τα συμπτώματα του άγχους, λειτουργικότερη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων, βελτίωση της επικοινωνίας, καλύτερη αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων και εύρεση εναλλακτικών τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς.

Η ψυχοθεραπεία δεν ακυρώνει την ύπαρξη των τραυματικών εμπειριών του παρελθόντος, αλλά βοηθά ένα άτομο στην αναγνώρισή τους και στην περαιτέρω εξέλιξή του, πέρα από αυτές.

Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αυξάνεται η επίγνωση και η συναισθηματική κατανόηση ενός ατόμου. Απόρροια είναι η αντικατάσταση αστόχαστων, ακούσιων και συχνά επώδυνων συμπεριφορών, με υπολογισμένες, εκούσιες, πιο προσεκτικές επιλογές.

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι επαγγελματίες για ψυχοθεραπεία;

Ένα άτομο μπορεί να απευθυνθεί για ψυχοθεραπεία σε έναν ψυχολόγο, απόφοιτο πανεπιστημιακού τμήματος ψυχολογίας και κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ελληνικό κράτος ή σε έναν ψυχίατρο. Η βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί μία προαπαιτούμενη βάση ενώ στη συνέχεια, απαραίτητη είναι η εξειδίκευση σε μία ή περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως π.χ. η γνωσιακή συμπεριφοριστική, η συστημική, η ψυχοδυναμική, κα. Οι τίτλοι του ‘ψυχοθεραπευτή’, του ‘σύμβουλου ψυχικής υγείας’ ή του ‘οικογενειακού σύμβουλου’  χωρίς τις άνωθεν ειδικότητες είναι ανυπόστατοι (για περισσότερες πληροφορίες, εδώ).

Πόσο χρόνο διαρκεί μία ψυχοθεραπεία;

Η διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας εξαρτάται από τα θέματα τα οποία επιθυμεί να επεξεργαστεί ο θεραπευόμενος, από την ένταση της δυσφορίας του στο παρόν και από τη θεωρητική προσέγγιση που ακολουθεί ο ψυχοθεραπευτής. Η έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων∙ ωστόσο, ο θεραπευόμενος είναι ελεύθερος να διακόψει τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή, αν το επιθυμεί.

Με ποια συχνότητα πραγματοποιείται η ψυχοθεραπεία;

Κάποιες φορές ένα άτομο αποφασίζει να επισκεφτεί έναν ειδικό της ψυχικής υγείας χωρίς να επιθυμεί απαραίτητα να μπει σε μία βραχεία ή μακρά ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η απόφαση που αφορά στην έναρξη μίας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας συνδέεται με το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Στην ψυχοθεραπεία, η ακολουθία και η σταθερότητα έχουν σημαίνουσα αξία. Ο χρόνος είναι προκαθορισμένος και συνεπής, διαμορφώνοντας ένα συγκροτημένο πλαίσιο όπου το άτομο μπορεί να εμπιστευτεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Μία ατομική συνεδρία έχει διάρκεια 50 λεπτών και πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Μία συνεδρία ζεύγους ή οικογένειας έχει διάρκεια 90 λεπτών και πραγματοποιείται συνήθως μία φορά στις 2 εβδομάδες. Ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επωφελούμενων τη δεδομένη χρονική στιγμή.