Συχνές
Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήματα
σχετικά με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική παρέμβαση όπου δύο μέρη, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας (θεραπευτής) και ένας ή περισσότεροι επωφελούμενοι (θεραπευόμενος/-οι) συμμετέχουν ενεργά σε μία διαδικασία επικοινωνίας, σε ένα οριοθετημένο και ασφαλές πλαίσιο διαλόγου.

Η επαγγελματική συμπεριφορά ενός ειδικού αφορά στην τήρηση των ορίων, στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς όφελος του θεραπευόμενου και στο σεβασμό της προσωπικότητάς του.

O θεραπευτής είναι ο ειδικός με βάση την επιστημονική κατάρτιση αλλά ο θεραπευόμενος είναι ο ειδικός της ζωής του και εκείνος γνωρίζει τι είναι καλύτερο για τον ίδιο.

Ψυχοθεραπευτική συνεδρία ή ψυχοθεραπεία;

Όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που τον δυσκολεύει ένα επαρκές χρονικό διάστημα, συχνά σκέφτεται την πιθανότητα να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο. Η επιθυμία του μπορεί να αφορά σε μία μεμονωμένη επίσκεψη, σε μία σειρά από συναντήσεις ή στη συνειδητή έναρξη μίας θεραπευτικής διαδικασίας.

Αυτές οι τρεις θέσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Ανάλογα με την ετοιμότητα και τα ψυχικά αποθέματα, ένα άτομο μπορεί να επιλέξει τι χρειάζεται περισσότερο στο παρόν και αν είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για αυτό. Ένα κρίσιμο γεγονός το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για την πρώτη επικοινωνία με έναν ειδικό, δεν συνεπάγεται ότι κάποιος ενδιαφέρεται για μία μακρόχρονη θεραπευτική δουλειά.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία συνειδητοποιημένη απόφαση απέναντι στην αλλαγή.

Για ποιους λόγους ένα άτομο αποφασίζει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία;

Κάποια στιγμή ένας άνθρωπος στην πορεία της ζωής του μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ένα ή περισσότερα θέματα του προκαλούν δυσφορία, την οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί μόνος του. Ο κοινωνικός περίγυρος (συγγενείς, φίλοι) προσφέρει προσωρινή μόνο ανακούφιση. Η καθημερινή λειτουργικότητά του πλήττεται και τα αισθήματα του άγχους, του φόβου, της λύπης ή του θυμού παραμένουν έντονα και ανθεκτικά στο χρόνο και στις λύσεις που επιχειρεί να δώσει ο ίδιος.

Συνήθως, ένα άτομο επισκέπτεται έναν ειδικό επειδή επιθυμεί να ξεπεράσει κάποιο εμπόδιο, να διερευνήσει ένα θέμα που το απασχολεί ή να αναζητήσει μία επιστημονική τοποθέτηση αναφορικά με κάποια δυσκολία που αντιμετωπίζει εκείνο ή ένα οικείο του πρόσωπο.

Ποια είναι τα οφέλη της ψυχοθεραπείας;

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, έχουν οφέλη όπως: ανακούφιση από τα συμπτώματα του άγχους, λειτουργικότερη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και βελτίωση της επικοινωνίας, καλύτερη αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων και εύρεση εναλλακτικών τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς.

Η ψυχοθεραπεία δεν ακυρώνει τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά βοηθά το άτομο να τις αναγνωρίσει και να προχωρήσει παρακάτω.

Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αυξάνεται η επίγνωση και η συναισθηματική κατανόηση ενός ατόμου. Απόρροια αυτού είναι η αντικατάσταση αστόχαστων, ακούσιων και συχνά επώδυνων συμπεριφορών, με προσεκτικές, εκούσιες επιλογές.

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι επαγγελματίες για ψυχοθεραπεία;

Ένα άτομο μπορεί να απευθυνθεί για ψυχοθεραπεία σε έναν ψυχολόγο, απόφοιτο πανεπιστημιακού τμήματος ψυχολογίας και κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ελληνικό κράτος ή σε έναν ψυχίατρο. Η βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί μία προαπαιτούμενη βάση ενώ στη συνέχεια, απαραίτητο είναι οι επαγγελματίες και των δύο ειδικοτήτων να είναι εξειδικευμένοι σε μία ή περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως π.χ. η συστημική, η γνωσιακή – συμπεριφοριστική ή η ψυχοδυναμική. Οι τίτλοι του ‘ψυχοθεραπευτή’, του ‘σύμβουλου ψυχικής υγείας’ ή του ‘οικογενειακού σύμβουλου’  χωρίς τις άνωθεν ειδικότητες είναι ανυπόστατοι (για περισσότερες πληροφορίες, εδώ).

Πόσο χρόνο διαρκεί μία ψυχοθεραπεία;

Η διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας εξαρτάται από τα θέματα τα οποία επιθυμεί να επεξεργαστεί ο θεραπευόμενος, από την ένταση της δυσφορίας του στο παρόν και από τη θεωρητική προσέγγιση που ακολουθεί ο ψυχοθεραπευτής. Η έναρξη της θεραπευτικής διαδικασίας προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων∙ ωστόσο, ο θεραπευόμενος είναι ελεύθερος να διακόψει τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή, αν το επιθυμεί.

Με ποια συχνότητα πραγματοποιείται η ψυχοθεραπεία;

Κάποιες φορές ένα άτομο αποφασίζει να επισκεφτεί έναν ειδικό της ψυχικής υγείας χωρίς να επιθυμεί απαραίτητα να μπει σε μία βραχεία ή μακρά ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η απόφαση που αφορά στην έναρξη μίας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας συνδέεται με το αίτημα του ενδιαφερόμενου.

Στην ψυχοθεραπεία, η ακολουθία και η σταθερότητα έχουν σημαίνουσα αξία. Ο χρόνος είναι προκαθορισμένος και συνεπής, διαμορφώνοντας ένα συγκροτημένο πλαίσιο όπου το άτομο μπορεί να εμπιστευτεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Μία ατομική συνεδρία έχει διάρκεια 50 λεπτών και πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Μία συνεδρία ζεύγους ή οικογένειας έχει διάρκεια 90 λεπτών και πραγματοποιείται συνήθως μία φορά στις 2 εβδομάδες. Ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επωφελούμενων τη δεδομένη χρονική στιγμή.