Υπηρεσίες

Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κατόπιν αιτήματος

1. Ατομική
Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία αφορά σε μία διαδικασία την οποία επιλέγει ένα άτομο που επιθυμεί να διερευνήσει ένα σημαντικό θέμα, να μεταβεί ομαλά σε μία επόμενη φάση της ζωής του ή να αναζητήσει στήριξη σε μία απαιτητική για το ίδιο χρονική περίοδο.

Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που δεν περιορίζεται στο αρχικό ραντεβού αλλά αφορά σε μία σειρά από συναντήσεις ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Ο πραγματικός ειδικός είναι το ίδιο το άτομο, το οποίο διευκολύνεται στην εύρεση των επιλογών ή των λύσεων που του αρμόζουν. Η σταθερότητα, η οριοθέτηση και η συνέχεια συντελούν σε ένα θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Μία συνεδρία ατομικής ψυχοθεραπείας διαρκεί 50 λεπτά.

2. Θεραπεία
Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ένα ζευγάρι, παντρεμένο ή μη, με ένα αίτημα που αφορά στη συντροφική σχέση. Δυσκολίες στην επικοινωνία, ασυμφωνία στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη συμβίωση ή τη διαπαιδαγώγηση, σχέση με τις οικογένειες καταγωγής ή σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν ένα ζευγάρι στην απόφαση να αναζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης πραγματικότητας.

Για να πραγματοποιηθεί μία συνεδρία ζεύγους χρειάζεται να παρευρίσκονται και οι δύο σύντροφοι. Στην περίπτωση που μόνο ένας εκ των δύο ενδιαφέρεται για τη διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα ατομικής συνάντησης.

Μία συνεδρία ζεύγους διαρκεί 90 λεπτά.

3. Συμβουλευτική
Γονέων

Η διαδικασία της συμβουλευτικής γονέων διαφέρει από την αντίστοιχη της θεραπείας ζεύγους. Η παρέμβαση αποβλέπει στην καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του παιδιού και όχι στη διερεύνηση της σχέσης των δύο συντρόφων.

Στη συνεδρία, είναι απαραίτητο να προσέλθουν και οι δύο γονείς (εκτός αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια). Τα παιδιά, οι γονείς των γονέων ή άλλα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας δεν συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την εύρεση τρόπων διαχείρισης ενός προβλήματος στη συμπεριφορά του παιδιού ή μίας πρόκλησης στον κύκλο ζωής της οικογένειας (π.χ. χωρισμός στο ζευγάρι). Στόχος της παρέμβασης είναι η μείωση μίας συμπτωματικής συμπεριφοράς και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιού.

Μία συνεδρία συμβουλευτικής γονέων διαρκεί 60 λεπτά.

4. Τραυματοθεραπεία

Η τραυματοθεραπεία αφορά στη χρήση εξειδικευμένων ψυχοθεραπευτικών μεθόδων με στόχο την επεξεργασία ιδιαίτερα επώδυνων συμβάντων.

Η μέθοδος E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing / Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία Μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων) αποτελεί την πιο διαδεδομένη τεχνική της Τραυματοθεραπείας. Η πρακτική της μεθόδου βασίζεται σε συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα και θεωρείται διεθνώς ιδιαίτερα αποτελεσματική σε άτομα που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες.

Μία συνεδρία E.M.D.R. διαρκεί 90 λεπτά.

5. Διαδικτυακή
Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία μέσω του διαδικτύου με τηλεδιάσκεψη (skype) ενδείκνυται για περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται στην περιφέρεια ή εκτός Ελλάδος αλλά επιθυμούν την πραγματοποίηση συνεδριών στην ελληνική γλώσσα. Αν υπάρχει η δυνατότητα, ανάμεσα στις διαδικτυακές συνεδρίες, είναι βοηθητικό να παρεμβάλλονται κάποιες συναντήσεις δια ζώσης.

Η αρχική επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή email όπου και δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.

Μία συνεδρία διαδικτυακής ψυχοθεραπείας διαρκεί 50 λεπτά.