Υπηρεσίες

Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κατόπιν αιτήματος

1. Ατομική
Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία αφορά σε μία διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ένα άτομο που θέλει να διερευνήσει ένα σημαντικό θέμα, να μεταβεί ομαλά σε μία επόμενη φάση της ζωής του, να υπερβεί ένα πρόβλημα ή να αναζητήσει στήριξη σε μία δύσκολη χρονική περίοδο.

Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που δεν περιορίζεται στο πρώτο ραντεβού αλλά αφορά σε μία σειρά από συναντήσεις ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Ο πραγματικός ειδικός είναι το ίδιο το άτομο, το οποίο διευκολύνεται στην εύρεση των επιλογών ή των λύσεων που του αρμόζουν. Η σταθερότητα, η οριοθέτηση και η συνέχεια συντελούν σε ένα θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Μία συνεδρία ατομικής ψυχοθεραπείας διαρκεί 50 λεπτά.

2. Θεραπεία
Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ένα ζευγάρι, παντρεμένο ή μη, με ένα αίτημα που αφορά στη συντροφική σχέση. Δυσκολίες στην επικοινωνία, ασυμφωνία στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη συμβίωση ή την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, σχέση με τις οικογένειες καταγωγής, σεξουαλικά προβλήματα ή μία παράλληλη σχέση του ενός συντρόφου μπορεί να οδηγήσουν ένα ζευγάρι στην απόφαση να αναζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού για τη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης πραγματικότητας.

Για να πραγματοποιηθεί μία συνεδρία ζεύγους χρειάζεται να παρευρίσκονται και οι δύο σύντροφοι. Στην περίπτωση που μόνο ένας εκ των δύο ενδιαφέρεται για τη διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα ατομικής συνάντησης.

Μία συνεδρία ζεύγους διαρκεί 90 λεπτά.

3. Συμβουλευτική
Γονέων

Η διαδικασία της συμβουλευτικής γονέων διαφέρει από την αντίστοιχη της θεραπείας ζεύγους. Η παρέμβαση αποβλέπει στην καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του παιδιού και όχι στη διερεύνηση της σχέσης των δύο συντρόφων.

Στη συνεδρία, είναι απαραίτητο να προσέλθουν και οι δύο γονείς (εκτός αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια). Τα παιδιά, οι γονείς των γονέων ή άλλα μέλη της εκτεταμένης οικογένειας δεν συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την εύρεση τρόπων διαχείρισης ενός προβλήματος στη συμπεριφορά του παιδιού ή μίας πρόκλησης στον κύκλο ζωής της οικογένειας (π.χ. χωρισμός στο ζευγάρι). Στόχος της παρέμβασης είναι η μείωση μίας συμπτωματικής συμπεριφοράς, η ομαλή μετάβαση μεταξύ φάσεων και, τελικά, η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιού.

Μία συνεδρία συμβουλευτικής γονέων διαρκεί 60 λεπτά.

4. Θεραπεία Εφήβου
και Οικογένειας

Στη θεραπεία εφήβου και οικογένειας πραγματοποιούνται διαδοχικά μία σειρά από συναντήσεις με τους γονείς και τον έφηβο που αντιμετωπίζει μία δυσκολία στο παρόν.

Στόχος της θεραπείας εφήβων και οικογένειας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος του εφήβου και ταυτόχρονα η ενίσχυση των γονέων προκειμένου να συνδράμουν προς την ίδια κατεύθυνση και μαζί να συγκατασκευάσουν μία θετική προοπτική.

Μία συνεδρία θεραπείας εφήβων διαρκεί 50 λεπτά.

Μία συνεδρία οικογένειας διαρκεί 60 λεπτά.

5. Διαδικτυακή
Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία μέσω του διαδικτύου με τηλεδιάσκεψη (skype) ενδείκνυται για περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται εκτός Αθηνών ή εκτός Ελλάδος και επιθυμούν την πραγματοποίηση συνεδριών στην ελληνική γλώσσα. Όταν υπάρχει η δυνατότητα, ανάμεσα στις online συνεδρίες, είναι βοηθητικό να παρεμβάλλονται κάποιες συναντήσεις δια ζώσης.

Η αρχική επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεφώνου όπου και προγραμματίζεται ένα ραντεβού βάσει διαθεσιμότητας των εμπλεκόμενων και δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για τη σχετική διαδικασία.

Μία συνεδρία διαδικτυακής ψυχοθεραπείας διαρκεί 50 λεπτά.