Πόσο πραγματικά ικανοί είμαστε;

Πόσο πραγματικά ικανοί είμαστε;

Κάθε άτομο, μετά την ενηλικίωση, σημειώνει μία επαγγελματική διαδρομή που μπορεί να εκτείνεται από το σχολικό απολυτήριο, τις σπουδές, κάποια μετεκπαίδευση, την εκμάθηση ξένης γλώσσας ή τη γνώση η/υ. Ανάλογα με την προσδοκώμενη θέση, ένα άτομο δημιουργεί μία επαγγελματική ταυτότητα, την οποία εξελίσσει μέσα από το περιβάλλον εργασίας.

Στην παραπάνω διαδρομή, κάποια στιγμή, ένας επαγγελματίας μπορεί να βρεθεί ενώπιον μίας πρόκλησης ως προς την επαγγελματική του πορεία: μία απόλυση, μία οικειοθελή αποχώρηση, μία επιδίωξη αλλαγής επαγγελματικού τομέα ή μία σκέψη υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας. Η πιθανότητα της αλλαγής επιφέρει εσωτερική «ανατροπή» σε σχέση με τον πρότερον, σταθερό ή συγκεκριμένο, επαγγελματικό βίο.

Όσο μεγαλύτερη είναι η εκτροπή από την τρέχουσα θέση (που τοποθετείται συνήθως σε μία ζώνη άνεσης, αγγλ. comfort zone), τόσο μεγαλύτερο θα μοιάζει το ρίσκο για κάποιον ώστε να το επιχειρήσει. Η συλλογιστική γύρω από την απόφαση συχνά αφορά σε μία σειρά από διαδικαστικά, πρακτικά ζητήματα αλλά και στο βαθμό της σιγουριάς που εμπεριέχεται στην παρακάτω ερώτηση:

«Είμαι ικανός για το βήμα αυτό;»

Ένας άνθρωπος που φλερτάρει με την ιδέα μίας νέας αρχής, αναπόφευκτα έρχεται αντιμέτωπος με την αυτό-αμφιβολία: «μπορώ;». Οι διαβεβαιώσεις των οικείων προσώπων δεν αρκούν για να πείσουν ένα άτομο να λάβει μία απόφαση για το μέλλον του. Η γενναιόδωρη υποστήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εσωτερική ασφάλεια.

Απαντήσεις ζητούν ερωτήσεις

Κάποιες φορές οι άνθρωποι θέτουμε ερωτήματα με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να απαντηθούν. Μία νέα αρχή μπορεί να δημιουργεί μερική – μόνο – βεβαιότητα, καθώς κάθε τολμηρό ξεκίνημα συνοδεύεται από φόβο και επιφυλακτικότητα.

Η προβληματική «πόσο ικανός είμαι;» μπορεί να αντικατασταθεί από τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Έχω δώσει αρκετή σκέψη ως σήμερα στο εν λόγω θέμα;
  • Έχω χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις μου για αυτή την προσπάθεια;
  • Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αν πάρω, τελικά, αυτή την απόφαση;
  • Τι διατίθεμαι να κάνω τότε;
  • Τι θα μπορούσα να κάνω περισσότερο σήμερα για να έχω ένα καλό αποτέλεσμα;

Κάθε απόφαση αλλαγής κρύβει μία επιθυμία για εξέλιξη, για βελτίωση της ποιότητας ζωής, για μεγαλύτερη ικανοποίηση. Η τόλμη είναι και αυτή μία ικανότητα. Δεν ξέρει κανείς ότι την έχει, μέχρι να … τολμήσει!